op de him

welkom op de him

Natuurboerderij in de Lionserpolder

Midden in de natuur

We zijn niet alleen boer maar beheren ook ons eigen natuurterrein. Hier is plek voor de weidevogel. Onze Blaarkoppen zorgen voor een natuurlijke begrazing.

Vers en vol Smaak

In onze boerderijwinkel willen we u kennis laten maken met onze producten. We kiezen voor kwaliteit en hebben oog voor herkomst. Altijd vers en vol smaak.

onze blaarkoppen

Onze Blaarkoppen doen al het werk. Zij zetten het natuurgras om in melk met perfecte eigenschappen voor onze kaas. Romig en vol van smaak.

onze geschiedenis

Sinds 2009 heeft ons bedrijf een andere wending gekregen. Tot die tijd boerden we heel intensief met weinig land en veel melk per koe. We voerden veel producten aan de koeien, met name melkopdrijvende soorten als mais, bierwortel en maismeel. In een gesprek met de ruilverkavelingscommissie (zorgt voor een betere verkaveling van de landerijen), werd ons duidelijk dat achter ons bedrijf in de Lionserpolder 16 ha grond vrij kwam. Deze grond grenst aan ons bedrijf en moest worden omgezet van agrarische- naar natuurbestemming (particulier-natuurbeheer), om het gebied dat aangewezen is als reservaatsgebied compleet te maken.Na er goed over nagedacht te hebben, zijn we daarmee aan het werk gegaan. Toen Natuurmonumenten hoorde dat er een boer met natuur ging werken, hebben ze contact met ons gezocht. Omdat aangrenzend nog 9 hectare vrij kwam in hun eigendom, was de vraag van Natuurmonumenten of wij dat ook wilden huren. Daarmee kregen we er in totaal 25 ha natuurland bij en moesten we ook echt anders gaan boeren. We zijn onze koeien gaan kruisen met de Groninger Blaarkop, een sobere koe die heel goed met natuurlijke omstandig-heden om kan gaan. Sinds 2012 hebben we die gronden in gebruik en daar is dit jaar nog eens 6 ha van Natuurmonumenten in Britswerd bijgekomen. Daarmee kwam ons totale grondgebruik op 62 ha, waarmee we van heel intensief naar heel extensief boeren zijn gegaan, met oog voor de natuur en weidevogelbeheer. Nu dit goed loopt en onze koeien en jongvee zoveel mogelijk buiten zijn, hebben we dit voorjaar besloten om nog een stap verder te gaan en ons bedrijf om te zetten naar een biologisch melkveebedrijf. Dit is een traject van twee jaar waarin we ons rond half 2017 gecertificeerd biologisch kunnen noemen.We doen sinds een jaar ook aan huisverkoop van ons blaarkopvlees. Waarom we dit doen? Omdat wij het belangrijk vinden om een product aan te bieden dat tot stand komt op een manier die mens en dier ten goede komt. Zowel de melkproductie als het eindproduct vlees, gaan organisch samen met weidegang en weidevogelbeheer. Onze koeien laten lopen en opgroeien in een natuur-gebied waar de omstandigheden optimaal zijn met bloemen en kruiden, geeft uiteindelijk ook een puurdere smaak aan het vlees.

in 2014

In 2014 hebben wij een aanvraag bij de provincie Fryslân ingediend om gedeelte van ons land om te schakelen naar natuur. In 2016 hebben we een tweede aanvraag ingediend, opnieuw met succes. Sindsdien zijn we eigenaar en beheerder van ruim 21,5 ha. weidevogelnatuur. Het is een bewuste keuze. We voelen de verantwoordelijkheid om ons land op een duurzame wijze te beheren. Op onze boerderij is er ruimte voor de natuur.

in 2017

Sinds 2017 is onze boerderij officieel SKAL gecertificeerd. De biologische productiewijze sluit goed aan op het bestaande natuurbeheer. Een biologische productiewijze betekend een compleet andere bedrijfsvoering. Door steeds meer Blaarkoppen te houden hebben we een veestapel die overweg kan met een sober rantsoen. Onze boerderijwinkel is sinds mei 2017 geopend en geeft ons de kans de heerlijkste biologische producten te verkopen.

onze visie

als boer moet je in verbinding staan met de consument. De vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel stijgt. Een biologische productiewijze is voor ons daarom erg logisch. De combinatie met het natuurland en de Blaarkoppen maakt ons bedrijf redelijk uniek. We delen dit graag met jullie. Kom daarom eens langs op de Him, je bent van harte welkom.

Naam 360x56 1

onze partners

Ons bedrijf werkt met verschillende partners samen. We zijn aangesloten bij de  Natuerkoöperaasje Baarderadiel en zorgen samen voor optimale omstandigheden voor onze weidevogels. De melk gaat naar Farmel, een relatief nieuwe afnemer met prachtige ambities. Van It Fryske Gea en Natuurmonumenten huren wij natuurland, die door onze Blaarkoppen worden begraasd. Wil je meer weten? Klik dan op onderstaande logo’s.

ons bedrijf in vogelvlucht

laatste nieuws

We maken geregeld wat mee. Hou onze Facebookpagina in de gaten en blijf op de hoogte!

ZichtBahr Jouw dagelijkse kost 2912 1 1

Open dag 22 April 2023

Beste mensen uit de omgeving, We zijn blij om u te kunnen aankondigen dat Boerderij Op de Him een open dag organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is in het plattelandsleven

Lees verder »