Welkom op de Him

Natuurboerderij in de Lionserpolder

We zijn niet alleen boer maar beheren ook ons eigen natuurterrein. Hier is plek voor de weidevogel. Onze Blaarkoppen zorgen voor een natuurlijke begrazing.

In onze boerderijwinkel willen we u kennis laten maken met onze producten. We kiezen voor kwaliteit en hebben oog voor herkomst. Altijd vers en vol smaak.

Onze Blaarkoppen doen al het werk. Zij zetten het natuurgras om in melk met perfecte eigenschappen voor onze kaas. Romig en vol van smaak.

In 2014

In 2014 hebben wij een aanvraag bij de provincie Fryslân ingediend om gedeelte van ons land om te schakelen naar natuur. In 2016 hebben we een tweede aanvraag ingediend, opnieuw met succes. Sindsdien zijn we eigenaar en beheerder van ruim 21,5 ha. weidevogelnatuur. Het is een bewuste keuze. We voelen de verantwoordelijkheid om ons land op een duurzame wijze te beheren. Op onze boerderij is er ruimte voor de natuur.

In 2017

Sinds 2017 is onze boerderij officieel SKAL gecertificeerd. De biologische productiewijze sluit goed aan op het bestaande natuurbeheer. Een biologische productiewijze betekend een compleet andere bedrijfsvoering. Door steeds meer Blaarkoppen te houden hebben we een veestapel die overweg kan met een sober rantsoen. Onze boerderijwinkel is sinds mei 2017 geopend en geeft ons de kans de heerlijkste biologische producten te verkopen.

Natuurcoöperatie Baarderadiel
Farmel
Natuurmonumenten
It Fryske Gea

'

Laatste Nieuws

we maken geregeld wat mee. Hou onze Facebookpagina in de gaten en blijf op de hoogte!