Artikel Leeuwarder Courant

Artikel Leeuwarder Courant

Onze liefde voor de Blaarkop blijft niet onopgemerkt. In april stonden wij met onze Blaarkoppen in de Leeuwarder Courant. Lees het hele artikel via onderstaande link.

Hoe de blaarkop terugkwam in Jorwerd. 

De zeldzame runderrassen worden bedreigd in hun voortbestaan door de maatregelen tegen het mestoverschot. Auke Stremler uit Jorwerd bewijst dat er hoop is. Hij schakelt juist over van de dominante Holstein-Friesian naar de bedreigde Groninger Blaarkop.

Tot 2011 was Auke Stremler (47) een op en top intensieve melkveehouder. Met 85 melkkoeien, 45 stuks jongvee en 30 hectare grasland had hij een voor Friese begrippen zware veebezetting. Mais, bierbostel, sojaschroot, aardappelvezels en wat al niet, rukte hij aan om zoveel mogelijk melk uit zijn Holstein-Friesians te halen.

Toen de ruilverkavelingscommissie Baarderadeel bij hem aanklopte of hij 16 hectare natuurland wilde pachten in de Lionserpolder, verwees hij ze vriendelijk maar toch resoluut de deur: ,,Natuerlan? Hald dochs op, der kin ik net fan melke.’’

Maar de commissie gaf de moed niet op. Ze stuurden adviseur Ben Barkema uit Lelystad naar Stremler die hem uitlegde dat hij van een bedreiging ook een kans kon maken mits hij de bedrijfsvoering over een andere boeg zou gooien. ,,Neem een koe die goed gedijt bij natuurland en je creëert een veestapel die elkaar mooi aanvult.”

Barkema zelf ook melkveehouder, sprak uit ervaring. Zijn veestapel bestond deels uit Holstein Friesians en deels uit Groninger Blaarkoppen, een runderras met een witte kop en de karakteristieke donkere kringen om de ogen. De graskuil die de Holsteins links laten liggen, vreet de Blaarkop met alle liefde tot het laatste sprietje op.

Met zijn vrouw Rennie (43) bracht Stremler een bezoek aan Barkema. Op de terugreis naar Jorwerd zei Rennie ineens: ,,Ik fun it moai. Dit moast ek dwaan, dit past ek by dy. Yn dyn hert bist in natuerman.” 

Stremler had dit duwtje niet eens nodig. Meer en meer was het besef doorgedrongen dat de intensieve manier van melkvee houden ook zijn grote nadelen heeft. Dan weer kampen koeien met een uierontsteking, dan weer hebben ze klauwproblemen. Ook het weiden is precisiewerk. Als het gras niet smaakvol meer is, kan de melkproductie ineens fors kelderen. Ze kampen daarnaast vaak met hittestress. ,,Dan helle ik se om twa oere middes al wer yn’e stal. Al mei al is it buorkjen mei yn protte spanning.”

Na het bezoek aan Lelystad ging het roer resoluut om. Stremler stapte over van intensief naar extensief: van 30 naar 68 hectare (42 hectare natuurgrond) bij een gelijkblijvende veestapel. Ook schakelde hij over naar biologisch. Vandaag is de eerste dag dat de melk met deze kwalificatie verkocht mag worden.

Hij zette daarnaast het vat met sperma van HF-Stieren op Marktplaats. In plaats daarvan begon hij met het inkruizen van Blaarkoppen. Op dit moment zijn vijftig van de 80 koeien grotendeels Blaarkop (75 procent op meer), maar het streven is om een 100 procent Blaarkop-veestapel te fokken.

Stemler is lyrisch over het runderras, dat gekscherend ook wel de polderpanda wordt genoemd. De Blaarkop geeft weliswaar minder melk, jaarlijks circa 6500 kilo, dan de Holstein-Friesian, jaarlijks circa 8500, maar daar staan grote voordelen tegen over. De Blaarkop is vruchtbaar, heeft weinig krachtvoer nodig, weet alle soorten gras om te zetten in melk en is bevleesder waardoor ze als slachtkoe meer oplevert. ,Konklúzje: se is sterk en robuust. Dat begjint al as keal. Wy sjogge hjir hast noat mear in feedokter.” 

Stremler heeft weer ,,njocht oant buorkjen krigen. Ik ha wer de energy fan in boer fan tweintich. It is makkeliker en mei minder soargen.”

Met een populatie van 2190 dieren is de Blaarkop de grootste van de bedreigde runderrassen. Nu boeren vanwege het mestoverschot hun veestapel moeten inkrimpen, zou dat veel rassen verder in de problemen brengen. Stremler is ervan overtuigd dat de Blaarkop ook commercieel bestaansrecht heeft op extensieve melkveebedrijven waar het rantsoen grotendeelsuit gras bestaat. ,,We moatte der folle mear reklame foar meitsje.” 

link artikel leeuwarder courant

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.